Đang tải dữ liệu...

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

( 22-05-2017 - 02:21 PM ) - Lượt xem: 37

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khách hàng thanh toán ngay khi đồng ý sử dụng dịch vụ - sản phẩm của THIÊN LỘC THỦY và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết

Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ còn hạn sử dụng và có khả năng thanh toán.

 

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN – ĐỔI TRẢ

1. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Chúng tôi không hoàn trả phí dịch vụ sau khi khách hàng đã đóng tiền để thực hiện điều trị, trừ trường hợp lỗi phát sinh từ phía chúng tôi trong quá trình thực hiện giao dịch.

 

2. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Quý khách được quyền đổi dịch vụ sử dụng với giá trị tương đương hoặc cao hơn và chỉ với đóng thêm khoản phí chênh lệch so với số tiền ban đầu.

 

Các bài viết khác
http://nina.vn/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/
http://thanhlapcongtythienlocthuy.com/